ICOPAL kummibituumenliim/ tuub 0,3l

12.10 
54 503
+

Elastne bituumeni- ja kummipõhine liim ja ühendusmass, mida kasutatakse bituumenist katusematerjalide ühendamiseks ja parandamiseks ning kivi- ja mineriitkatuste tihendamiseks. Talub liikumist u 7,5% ja temperatuuri -20 kuni +90 °C. Värvitav akrüüllateksvärvidega.

  • Tuubis: 0,33 l
  • Kulu: räästakinnitusel 5 jm/tuub
  • Töötemperatuur: 0 kuni +50 °
  • Tolmukuiv u 15 minutiga
  • Lõplik kuivamisaeg u 8 ööpäeva
  • Värvitav akrüüllateksvärvidega

Kasutamine: Pinnad peavad olema puhtad ja kuivad. Kanda peale püstoli abil. Tasandada vees niisutatud spaatliga.

Süttiv. Kahjulik sissehingamisel ja nahale sattumisel. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata kemikaali pakendit või etiketti. Ei või tühjendada kanalisatsiooni, jäätmed ja nõu tuleb toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti. Toodet ei või lasta kanduda pinnasesse.

+

Vali piirkond, kuhu kaup tarnitakse. Kui ka siis transpordiinfo puudub, küsi pakkumist klienditeenindusest: info@interbauen.ee