Müügitingimused

E-kaubamaja Interbauen.ee müügitingitused

Müügitingimuste kehtivus

 1. Müügitingimused kehtivad Interbauen.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Interbauen OÜ (edaspidi Interbauen.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Interbauen.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.
 3. Veebipood Interbauen.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Interbauen.ee.

Hinnainfo

 1. Kõik veebipoes Interbauen.ee toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
 2. Veebipood Interbauen.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi, mis kajastatakse veebilehel Interbauen.ee.
 3. Hind ei sisalda transporti, kui ei ole märgitud teisiti. Klient võib kaubale ise järele minna või tellida transpordi Interbauen.ee vahendusel. Interbauen.ee ei paku transporditeenust vaid on transporditeenuse vahendaja, seetõttu kauba tagastamisel transpordi maksumust kliendile ei hüvitata.
 4. Interbauen.ee ei paku ise teenustöid (erinevate toodete paigaldust) vaid on teenuse vahendaja, seetõttu tööde kvaliteedi eest vastutab töid teostanud ettevõte.
 5. Pangalingi kaudu ja krediitkaardiga tasumisel lisandub tellimuse maksumusele 3 eurot.
 6. Lõpumüügihinnad kehtivad kuni kaupa jätkub, soovitame uurida klienditeenindusest kauba laoseisu.

Tellimuse vormistamine

 1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
 2. Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.
 3. Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt (külalisena) või püsikliendina.
 4. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Kinnita tellimusˮ. Seejärel saadetakse teie e-mailile arve või pakkumine.
 5. Täitke andmete ja tellimuse kinnitamise leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
 6. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse E−R 9.00−16.00.

Täpsemalt ostu vormistamisest võite lugeda siit: kuidas osta

Müügilepingu jõustumine

 1. Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Interbauen.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood Interbauen.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood Interbauen.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
 2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 14 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

Kauba vatuvõtmine

 1. Teile saabunud kaup on vaja enne vatuvõtmist üle kontrollida.
 2. Kui avastate kaubal vigastusi, tuleb juba enne kauba mahalaadimist võimalusel teha viga saanud kaubast pildid ja kirjuta loetavalt transpordi saatelehele (CMR) märkus kahju kohta.

Kohaletoimetamine

 1. Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Interbauen.ee tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele, kui klient on tellinud transporditeenuse Interbauen.ee vahendusel.
 2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Interbauen OÜ pangakontole.
 3. Kauba kohaletoimetamiseks tuleb tellimuse vormistamisel esitada tõele vastavad ning kehtivad andmed.
 4. Veebipood Interbauen.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Interbauen.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.
 5. NB! Kui programm pakub "TASUTA TRANSPORT", siis kaup tuuakse kohale tasuta, kauba tagasisaatmine või kordustranspordi tellimine on tasuline!

Tagastamisõigus

 1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Taganemisavalduse tüüpvorm on toodud veebipoe Interbauen.ee kodulehel.
 2. Kauba osaline tagastamine ei ole reeglina lubatud.
 3. Tagastamisõigus ei kehti toodete puhul, mis ei ole Interbauen.ee kaubavalikus, on ettetellimisel või on valmistatud eritellimuse alusel (ka kliendi soovil mõõtulõigatud tooted) ning asjadele, mida on kasutatud.
 4. Tagastamisõigus ei kehti toodete puhul, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (N: hügieenitooted, avatud pakendiga keemiatooted, wc-pott...)
 5. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
 6. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiab veebipoe Interbauen.ee kodulehelt ning saata see Interbauen.ee e-postiaadressile.
 7. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba tagastanud või üle andnud logistikafirmale.
 8. Veebipood Interbauen.ee tagastab kauba maksumuse avalduse kättesaamisel tarbijale mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel.

Vääramatu jõud

 1. Veebipood Interbauen.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Interbauen.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine

 1. Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
 2. Veebipoel Interbauen.ee on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami- ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
 3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
 4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel Interbauen.ee
 5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

Pretensioonide esitamise kord

 1. Veebipood Interbauen.ee vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
 2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood Interbauen.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
 3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine.
 4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood Interbauen ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab antud tootele garantiiremonti pakkuv ettevõte või selle puudumisel veebipood Interbauen.ee.
 5. Veebipood Interbauen.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@interbauen.ee pretensioon, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 Võimalusel palume lisada puudustest fotosid.
 7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 9. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Interbauen.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Interbauen.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood Interbauen.ee ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

 1. Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel , Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse .

Lepingust taganemise avaldus