Maa-alune ventilatsioonitoru muhviga UPONOR Ø396/450mm x 6m (1104802)

694.78 
1104802*
+

Toru nimiläbimõõt: 400 mm
Muhvi sügavus: 170 mm
Toru siseläbimõõt / välisläbimõõt: 396 / 450 mm
Muhvi välisläbimõõt: 488 mm
Toru pikkus: 6 m

Uponor maa-alune ventilatsioonisüsteem on loodud hoonetele, mis vajavad efektiivset õhuvahetust. Süsteem hõlbustab õhukanalite paigaldamist, vähendab ehituskõrgust ja annab arhitektile hoone planeerimisel rohkem vabadust.

Lahendus sobib tööstus-, kontori- ja ühiskondlikesse hoonetesse, parkimismajadesse, hallidesse. Saab kasutada nii uusehitistes kui renoveeritavates hoonetes.

Traditsiooniline ventilatsioonilahendus vajab palju laealust ruumi ja õhukanaleid tuleb ruumis teiste seadmetega sobitada. Samas saaks õhukanalitele ja -šahtidele kuluvat suurt pinda kasutada tunduvalt paremini. Uponori maa-aluse ventilatsioonisüsteemi tsentraalseadme võib paigutada välja või hoone esimesele või keldrikorrusele. Ka õhuhaarde- ja heitõhuseadmed jäävad väljapoole hoonet. Mõned Uponori maa-aluse ventilatsiooni osad paigaldatakse hoone alla ja õhukanalid veetakse püstšahtide kaudu otse alt üles. Lahendus vabastab kasulikku pinda, laiendab ehitustehnilisi valikuvõimalusi ja tagab seadmete kindla töö. Süsteem lubab ruumi hõlpsamalt kujundada ja vabastab laepinda. Laealuste kanalite kaotamine võimaldab sageli vähendada ka ehituskõrgust. Kindel ja ruumisäästlik lahendus ehitusel on ka majanduslikult kasulik.

Uponori õhukanalite valmistamiseks kasutatakse polüpropeeni (PP) ja polüeteeni (PE). Need plastid ei allu keemilisele agressiivsusele, taluvad suurt koormust ja on pika kasutuseaga. Kuna polüpropeen ja polüeteen on halvad soojusjuhid, ei ole õhukanaleid enamasti vaja eraldi soojustada.

Norras on maa-aluseid ventilatsioonisüsteeme paigaldatud juba pikka aega ja nende lahenduste tarvis on välja töötatud ka eraldi standard: NS 3420-V. Tegemist on Euroopa ainsa maa-alustele ventilatsioonisüsteemidele kehtiva standardiga ja sellest nõuetekogumist peab kinni ka Uponor.

Värvustähistus
Uponori maa-alune ventilatsioon valmistatakse sinisest materjalist, mis tähistab ventilatsiooni kui kasutusvaldkonda ning eristab toodet sademevee- ja kanalisatsioonitorudest, muutes torustike segiajamise ohu minimaalseks.

Taaskasutatav materjal
Torud ja ühendusdetailid valmistatakse plastmaterjalist, mida on hiljem võimalik taaskasutada.

Õhukanal
Paigaldades õhu sissepuhke kanali väljaspool hoonet pinnasesse, saavutatakse talvel ruumiõhu soojenemine ja suvel jahtumine. Efekti suurus oleneb maa alla paigaldatud kanali pikkusest, paigaldussügavusest ja õhuvoolu kiirusest. Kanal peaks paiknema allpool külmumispiiri, umbes 1,5 m sügavusel. Täpne sügavus oleneb ehitusplatsi pinnasest. Suurema efektiivsuse saavutamiseks võiks kanalilõigu pikkus olla vähemalt 25-30 m ja õhk peaks kanalis liikuma võimalikult aeglaselt.

Tuleohutus
Polüpropeen ja polüeteen on põlevad materjalid. Tuletõkketsoonide moodustamisel paigaldatakse tuletõkkeklapid samamoodi nagu tavalahenduse puhul. PP ja PE koosnevad süsiniku ja vesiniku aatomitest. Põlemisel tekivad hapnikuga reageerimisel vesi ja süsinikdioksiid.

Radoon
Uponori maa-alune ventilatsioon on õhutihe, tänu sellele ei tungi radoon süsteemi. Keldriseinas ja põrandas tihendatakse plasti ja betooni vaheline tühimik spetsiaalse läbiviiguga või muu radoonikindla lahendusega.

Kemikaalikindlus
Materjal talub hästi enamikku kemikaale, millega õhukanal võib kokku puutuda.

Staatiline elekter
PP ja PE toimivad isolaatorina ning ei juhi elektrit. Kui õhu kiirus on üle 15 m/s ja õhuvoolus on väga palju mehaanilisi osakesi, võib torusüsteemis hõõrdumise tõttu tekkida kõrge pinge. Pinnasesse paigaldatud torudega seda probleemi ei ole. Pinnasega katmata paigalduse puhul eemaldatakse pinge vaskjuhtme kaudu, mis kinnitatakse kruvidega toru välispinnale ja maandatakse.

Kasutustemperatuur
PE puhul võib õhu pidev temperatuur olla -40...+45 °C ja lühiajaline maksimumtemperatuur +80 °C. PP puhul võib õhu pidev temperatuur olla -40...+60 °C ja lühiajaline maksimumtemperatuur +95 °C.

Riputamine
Vaiadel põrandaplaadi korral, kui võib eeldada pinnase suurt vajumist, tuleb torustik põrandaplaadi all fikseerida. Riputid peavad olema roostevabast terasest. Kui toru läbimõõt on 200-500 mm, peab kanduri laius olema vähemalt 100 mm, kui 600-2500 mm, peab kanduri laius olema vähemalt 300 mm. Riputid tuleb paigaldada nii, et toru saaks ühtlase jaotusega toetuspinna vähemalt poole ümbermõõdu ulatuses. Riputid paigutatakse iga muhvi juurde, kuid minimaalse vahekaugusega: 1,5 m, kui toru läbimõõt on 200-315 mm ja 2 m, kui toru läbimõõt on 400-2500 mm.

Tihedus
Uponori maa-alune ventilatsioon on õhutihe ja töökindel süsteem. Ühenduskoha õhutihedust kontrollitakse ülerõhuga montaaži ajal ja pärast montaaži. Uponori ventilatsioonitorud on ühtlasi veetihedad. Kõrge põhjaveetasemega piirkonnas tuleb enne torude katmist kontrollida nende tiheduse vastavust standardile EN-12237 või SFS 4699.

Isolatsioon ja soojakadu
PE ja PP on väikese soojajuhtivusega, tänu sellele pole enamasti vaja hoone all paiknevat torusüsteemi isoleerida. Õhukanal tuleb isoleerida juhul, kui hoone all juhitakse konditsioneeritud õhku. Isoleerimist võivad vajada ka kanalid, mis asuvad hoone välisserva lähedal. Kõige lihtsam on kasutada vahtplastümbrist Elgocell EPS PIPE - VENT, kuid võib valida ka mõne muu isolatsiooni, näiteks pinnaseisolatsiooni plaadid vms.

Pakendamine ja puhastamine
Torud ja detailid on tarnimisel pakendatud. Pakendit ei eemaldata enne torude ja detailide paigaldamist. Ventilatsioonitorusid võib süsteemi kahjustamata puhastada enamike puhastusvahenditega.

Paigaldamine kõrge põhjaveetaseme korral
Kui põhjaveetase on kõrge, tuleks kanalid paigaldada kerge kaldega madalaima punkti poole. Nii saab võimalik kondensaat ära voolata. Hoone all paiknevaid ventilatsioonikanaleid ei ole korrektse paigaldamise korral vaja kinnitada, sest hoone kaal ja toru ümber paiknevad materjalid hoiavad kanalit oma kohal. Paigalduse ajal võivad torud vajada kinnitamist juhul, kui põhjaveetaset ei saa juhtida. Kui kanalid paiknevad väljaspool hoonet vabalt peenema struktuuriga pinnasel, siis võivad need vajada kerkevastast koormamist. Kui pinnas on jämedama struktuuriga või kui paigaldussügavus on toru läbimõõdust suurem, piisab tavaliselt toru kohal oleva kattekihi raskusest. Toru koormamiseks on kõige lihtsam kasutada geotekstiili või ankurdusplaate.

+

Leia valikust oma maakond ja seejärel kuvatakse sulle transpordi hinnad ja kauba asukoht juhuks, kui soovid tulla oma transpordiga. Kui transpordiinfo puudub, küsi pakkumist klienditeenindusest: info@interbauen.ee